• Lipicaner je pametan konj koji je služio za razonodu carevima i njegovim dvoranima i koji je uzgajan za špansku školu jahanja koja zapravo predstavlja umetničko jahanje slično baletu. Kao najplemenitiji i najgraciozniji u svojoj vrsti, lipicaneri mogu da izvedu ono što drugi ne mogu. Izuzetno su povoljni za treniranje koje počinje od četvrte godine i traje osam godina