• Šampionat pastuva

    Lepota je osobina koja je, hteli mi to da priznamo ili ne, uvek na ceni. Lepog konja uvek ćemo zapaziti u gomili prosečnih, privići će nam pažnju i naterati nas da zastanemo i svoju pažnju uvek duže zadrzimo na njemu. Lepo konj se rađa i to je tačno ali postoji i ona druga strana medalje ­lepo konj se i stvara.Brižljivim uzgojem, selekcijom i ukrštanjem ergela Kelebija se kroz dugi niz godina drugi da pod svojim krovom ima samo one najlepše, najkvalitetnije lipicanere a njihova lepota se od 2006 godine redovno ocenjuje na godišnjim šampionatima. Na njima se eksterijernim ocenjivanje proglašavaju oni najlepši, koji kasnije postanu matična grla ergele, priplodni pastuvi ili kobile.